att hjälpa eller inte hjälpa till

ByMoncler Jackor

att hjälpa eller inte hjälpa till

att hjälpa eller inte hjälpa till

‘Är du säker på att du inte har några läxor?’ Ett säkert tecken på att halvtidsavbrottet kom till slut, var när jag fick, inte en otydlig grunt, men en mer ansedd, ‘Kanske lite’.

Ljuset av minnet uppstod genom en halv sikt, och vi upptäckte att vissa lärare, med knappt hänsyn till behovet av heltidsferie R, hade tuffhet att sätta upp uppdrag. Trots passionerade protester att dessa kunde vara bekvämt avslutade efter återkomsten till skolan, slutade halvtidsreverien plötsligt i helgen.

Det finns en fin och knappast särskiljbar linje mellan att vara en stödjande och uppmuntrande förälder och en aktiv deltagare i läxan. Jag insåg först att jag fanns den felaktiga sidan när min son var i grundskolan. Barnen hade blivit inbjudna att designa och modellera en påskmotor; PTA erbjöd en påskäggsinduktion, som var tillräcklig för att väcka min sons entusiasm. Hans första försök på hattdesign övertygade mig om att han aldrig var avsedd för en millinery karriär, hans entusiasm Och kreativiteten i att utveckla påsktemat var något som borde uppmuntras. Det liberala utseendet på kycklingar, dinosaurier och Lego spacemen i ett lunarlandskap, som mystiskt utelämnades i evangeliets berättelser, hade återupptagit sin rättmätiga plats på min sons omvandlade halmboater. När vi närmade oss skolportarna insåg jag att min uppmuntran till hans ansträngningar att andas in nytt liv i ett välskött tema kan ha varit felplacerad. Endera var han överskuggad i en klass av underbarheter, eller några föräldrar (av vilka många visade sig vara professionella konstnärer och trädgårdsdesigners) hade lånat en liberal och generös hand till stöd för sina ‘barns’ skapelser. upptäcktes var en eufemism för kreativ, kollegial och familjär ansträngning, där ett s rykte som en skicklig förälder, snarare än en avkommans framväxande förmåga, var föremålet som testades.

Under åren har min utbildning blivit testad. Dinosaurer, jag upptäcker, var inte stora lumbering reptiliandjur, men färgglada, fjädrade och små. Universum består inte av föremål som du kan se, men av materia som du kan. Och jag har måttat lura länge glömda djup av ämnen som jag glatt övergivit. ‘L’ dessutom är ‘il vous plait’ mer än tillräckliga franska för att hålla dig på semester, jag har aldrig behövt lista möblerna i mitt sovrum för någon som inte talar engelska, medan den moderna geografiska socioekonomiska realismen lämnar min beskrivning av en oxbågsjö, hög och torr ; och jag var en bra 300 ord kort i mitt försök att beskriva en otydlig och dåligt tryckt höstplats.

About the author

Moncler Jackor administrator